აკუსტიკური და ხმის იზოლაციის აზომვები

აკუკონ საქართელო გთავაზობთ აკუსტიკურ და ხმის საიზოლაციო აზომვებს, შესრულებული უახლესი აპარატურით და უმაღლესი პროფესიონალების მიერ

აკუკონ საქართველოს გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალი პროფესიონალიზმის და გამოცდილების მქონე სპეციალისტებით. გუნდის წევრებს გავლილი აქვთ მომზადების არაერთი კურსი ფინეთში, ჰელსინკში, როგორც თეორიულ ისე პრაქტიკულ ცოდნაში. პრაქტიკული მომზადების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი იყო აზომვითი სამუშაოები, როგორც შიდა აკუსტიკის, ისე ხმის იზოლაციის მიმართულებით.

აკუსტიკური და ხმის იზოლაციის აზომვები საჭიროებს მაღალ სიზუსტეს შესაფერისი აპარატურის მეშვეობით, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელია წარმატებული პროექტირებისათვის. აკუკონის მომსახურებაში ასევე შედის საბოლოო აზომვები მშენებლობის დასრულების შემდეგ, რითიც სრულდება საბოლოოდ აკუკონის მუშაობა კონკრეტულ წარმატებულ პროექტზე.

რეგიონი და ენა

აირჩიე რეგიონი და ენა

Current selection: