აუდიო-ვიზუალური პროექტირება

ისეთი შენობების და სივრცეების მშენებლობის დაგეგმარების დროს, როგორიცაა საკონცერტო დარბაზი, საკონფერენციო და ა.შ მიღებულ უნდა იქნას მხედველობაში აუდიო-ვიზუალური სისტემები, ისეთი როგორიცაა კონფერენც-ტექნოლოგიები და გახმოვანების სისტემები.

ჩვენს მომსახურებაში შედის ობიექტის აუდიო-ვიზუალური პროექტირება, მის ფუნქციურ მოთხოვნილებებზე ორიენტირებული კომპლექსური გადაწყვეტილებებით. ასევე გთავაზობთ კონსულტაციებს აუდიოვიზუალური ტექნოლოგიებისა და სისტემების შესყიდვებთან დაკავშირებით, როგორც ახალი ისე განახლებადი შენობებისთვის. ჩვენს კომპანიას აქვს მიღებული მონაწილეობა როგორც ახალი, ისე უკვე არსებული აუდიოვიზუალური სისტემების განახლებაში.

აუდიოვიზუალური პროექტირება საჭიროა ისეთი ლოკაციებისთვისაც, სადაც გამოსახულება ან/და ხმა გამოიყენება კომუნიკაციის, წარმოდგენის გამართვის, პრეზენტაციის, საგანმანათლებლო ან გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით (მაგალითად კენჭისყრის პროცედურა). ამ ტიპის დაწესებულებებს მიეკუთვნება კერძო და სახელმწიფო სამსახურები, შეხვედრების და საკონფერენციო დარბაზები, სკოლები, სპორტული დარბაზები და რელიგიური დანიშნულების მქონე შენობები.

რეგიონი და ენა

აირჩიე რეგიონი და ენა

Current selection: